25 cze 2009

Obliczanie wartości liczby w smartach

!{count assign="count_d" data="$c_o_data"}!
!{math equation="x" x=$count_d*0.6 assign="count_d_p60"}!

lub z zaokrąglenie

!{math equation="floor(x)" x=$count_d/2 assign="count_d2"}!