26 lis 2009

Dostęp do zmiennych GET w smarcie

<a href="index.php?q=!{$smarty.get.q}!">Mapa Polski</a>