6 lis 2009

Wyświetlanie komunikatu w funkcji

wartosc integer := 80;
RAISE NOTICE 'Wartosc %', wartosc;
RAISE NOTICE 'Koniec';