9 kwi 2009

Ustawienie domyślnego schematu dla połączenia

show search_path

wynik: public

set search_path to "$user", test
show search_path

wynik: test