3 sie 2010

Przycięcie pola tekstowego na spacji

select substring(n_text,1, 30) || substring(substring(n_text, 31, 15), '[^ ]*') || ' ...' as n_text from texts