22 kwi 2009

Polecania przydatne przy imporcie danych do bazy w psql

psql -h host -d base -U user -W
zwraca prompot o podanie hasla

ustawia domyslne kodowanie dla klienta
set client_encoding=latin2;

wyswietla encoding
\encoding

ustawia przeszukiwanie schematow
set search_path=maps;

wykonanie skryptu np. import danych
\i /www/mapa/pl/mapa.sql