19 kwi 2009

Dodawanie uprawnien do tabel i schematu

GRANT usage ON schema moj TO moj_uzytkownik;
GRANT SELECT ON TABLE moj.tabela TO moj_uzytkownik;