23 maj 2016

Aktualizacja czasu wydarzenia

Aktualizacja czas wydarzenia o okres 5 min

update events_time
set
  ev_time_end = ev_time_start + '5 minute' :: interval
where
  ev_id = 5