2 kwi 2008

Wyświetlenie kodów znaków stringu

$res = 'www.moa.waw.pl'
$cnt = strlen($res);
for($i=0; $i<$cnt; $i++) echo $res[$i] . ' ' . ord($res[$i]) . '<BR>';