11 maj 2009

Wyświetlenie kodów znaków

echo '<pre>';
for($i=0; $i<255; $i++)
echo $i . "\t" . dechex($i) . "\t" . chr($i) . "";
echo '</pre>';