5 lis 2013

Wykorzystanie array_walk do konwersji ciągu znaków

Wykorzystanie funkcji array_walk do konwersji ciągu znaków:

$post_data_x['rodzaj']='test ±ćęłóń¶Ľż';
function string_conv($item, $key) { $item=iconv("ISO-8859-2","UTF-8", $item); }
array_walk($post_data_x, 'string_conv');