5 cze 2008

Wydobycie nazwy linku i dodanie jako title markera "a"

$test = preg_replace('/>([^<]*)<\/a>/i', " title='$1'>$1</a>",  $text)