5 Cze 2008

Wydobycie nazwy linku i dodanie jako title markera „a”

$test = preg_replace(‚/>([^<]*)<\/a>/i’, ” title=’$1′>$1</a>”,  $text)