4 lut 2008

Włączenie wyświetlania błędów PHP

Jeżeli w php.ini zmienna display_errors ustawiona jest na off

display_errors = Off

wyświetlanie błędów PHP, można włączyć w nastepujący sposób w kodzie skryptu

ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);