3 Mar 2009

Przykład wykorzystania sesji

sesja w plik.php 

session_start();
$_SESSION[‚t_news’] = md5(uniqid(”));
session_write_close();

sesja w plik2.php 

session_start();
if(!$_SESSION[‚t_news’]) { echo ‚…’; exit(); }
unset($_SESSION[‚t_news’]);
session_write_close();