3 mar 2009

Przykład wykorzystania sesji

sesja w plik.php 

session_start();
$_SESSION['t_news'] = md5(uniqid(''));
session_write_close();

sesja w plik2.php 

session_start();
if(!$_SESSION['t_news']) { echo '...'; exit(); }
unset($_SESSION['t_news']);
session_write_close();