25 mar 2009

Przycinanie stringa do określonej długości

$description = iconv("UTF-8","ISO-8859-2", $description);
$description = substr($description,0, 450);
$pos_cut = strrpos($description, ' ');
$description = substr($description, 0, $pos_cut);
$description = wordwrap($description, 55, "<br />");

przycięcie stringa do określonej długości, bez ucinania wyrazu