19 maj 2008

Przekierownia na stronę

header("refresh: 0; url=http://www.moa.waw.pl");