14 maj 2008

preg_match - sprawdzenie czy string zawiera same kropki

$tag = '....,..';
$tag = '.......';
if(preg_match('/^\.*$/', $tag)) echo 'same kropki';