22 sty 2010

Odczyt użytkownika przy uwierzytelnianiu przez .htaccess

.htaccess
AuthType Basic
AuthName "Panel Administracyjny"
AuthUserFile /var/www/auth/auth.txt
Require user admin

sktypt.php:
echo $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];