30 sty 2008

Formatowanie daty za pomocą funkcji sprintf

Formatowanie daty za pomocą funkcji sprintf

$data = sprintf("%04d-%02d-%02d", $year, $month, $day);