18 wrz 2008

Eval zmiennej w PHP

$zmienna = '<ul $class>';
$zmienna2 = e val($zmienna);