18 sty 2009

Dodanie nagłówków przy wysyłaniu maila

$email='rezerwacja@kody.wig.pl';
$headers="From: Rezerwacja\rReply-To: $email\r";
mail($to,$subject,$message,$headers);