3 kwi 2008

Buforowanie danych z pliku z użyciem funkcji ob_

ob_start();
include PATH_HTML . 'plik.html.php';
$html = ob_get_contents();
ob_end_clean();
echo $html;