23 Sty 2008

Dymek nad pozycja kursora myszy

Dymek nad pozycja kursora myszy

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE> New Document </TITLE>
 </HEAD>

 <BODY>
 <script>
 
 function vDymek(tresc, ev) {

 var IE = document.all ? true:false;
 // obsługuje dla NS
 // if (!IE) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);

 if (IE) {

     tempX = event.clientX + document.body.scrollLeft;   
     tempY = event.clientY + document.body.scrollTop; 

 } else { 

     //ev = ev || event;
     tempX = ev.pageX;
     tempY = ev.pageY; 
 } 

 if (tempX < 0) {tempX = 0} ;
 if (tempY < 0) {tempY = 0}  ;

 var div = document.getElementById(‚dymek’);

     div.style.display = ‚block’;
     div.style.top = tempY+’px’;
     div.style.left = tempX+’px’;
     div.innerHTML = tempX + ‚, ‚ + tempY + ‚; ‚ + tresc;
 }

 function hDymek() {
     var div = document.getElementById(‚dymek’);
     div.style.display = ‚none’;
 }

 </script>
 
<a href onMouseOver=”vDymek(‚tresc1’, event)” onMouseOut=”hDymek()”>sprawdz wartosc</a>
<br><br><br><br><br><br><br>

<a href onMouseOver=”vDymek(‚tresc2’, event)” onMouseOut=”hDymek()”>sprawdz wartosc</a>

<div id=”dymek” style=”position: absolute;”>

</div>

 </BODY>
</HTML>

23 Sty 2008

Dymek nad komórką tabeli HTML

Dymek nad komórką tabeli HTML. Dymek generowany jest w Java Script

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE> New Document </TITLE>
 </HEAD>

 <BODY>

 <SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
 function vDymek(nazwa) {

     var div = document.getElementById(nazwa);
     div.style.display = ‚block’;

     //var par = div.parentNode.parentNode;
     //alert(div.parentNode.parentNode.style.height );
 }

 function hDymek(nazwa) {
     var div = document.getElementById(nazwa);
     div.style.display = ‚none’;
 }

//–>
</SCRIPT>
  <TABLE border=”0″ bgcolor=”#F0F0F0″>
  <TR>
    <TD style=”height: 20px;”><div style=”position: relative;” onMouseOver=”vDymek(‚dymekA’)” onMouseOut=”hDymek(‚dymekA’)”>MS-G Tekst”<div id=”dymekA” style=”position: absolute; display: none; border: 1px solid; width: 700px; top: 0; left: 0; background-color: #efefef;”>MS-G Tekst” Tłumacz Przysięgły Języka Francuskiego, Czeskiego i Rosyjskiego Małgorzata Sibilska-Górska</div></div></TD>
    <TD>druga kolumna</TD>
    <TD>trzecia kolumna</TD>
  </TR>
  </TABLE>
 </BODY>
</HTML>