23 Sty 2008

Dymek nad pozycja kursora myszy

Dymek nad pozycja kursora myszy

<!DOCTYPE>
<HTML>

<HEAD>
    <TITLE> New Document </TITLE>
</HEAD>

<BODY>
  <script>
    function vDymek(tresc, ev) {
      var IE = document.all ? true : false;
      // obsługuje dla NS
      // if (!IE) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
      if (IE) {
        tempX = event.clientX + document.body.scrollLeft;
        tempY = event.clientY + document.body.scrollTop;
      } else {

        //ev = ev || event;
        tempX = ev.pageX;
        tempY = ev.pageY;
      }

      if (tempX < 0) { tempX = 0 };
     if (tempY < 0) { tempY = 0 };
     var div = document.getElementById('dymek');

     div.style.display = 'block';
     div.style.top = tempY + 'px';
     div.style.left = tempX + 'px';
     div.innerHTML = tempX + ', ' + tempY + '; ' + tresc;
   }

   function hDymek() {
     var div = document.getElementById('dymek');
     div.style.display = 'none';
   }

 </script>
   
  <a href onMouseOver="vDymek('tresc1', event)" onMouseOut="hDymek()">sprawdz wartosc</a>
  <br><br><br><br><br><br><br>
  <a href onMouseOver="vDymek('tresc2', event)" onMouseOut="hDymek()">sprawdz wartosc</a>
  <div id="dymek" style="position: absolute;">
  </div>
</BODY>

</HTML>
23 Sty 2008

Dymek nad komórką tabeli HTML

Dymek nad komórką tabeli HTML. Dymek generowany jest w Java Script

<!DOCTYPE>
<HTML>

<HEAD>
    <TITLE> New Document </TITLE>
</HEAD>

<BODY>  
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

    function vDymek(nazwa) {

      var div = document.getElementById(nazwa);
      div.style.display = 'block';

      //var par = div.parentNode.parentNode;
      //alert(div.parentNode.parentNode.style.height );
    }

    function hDymek(nazwa) {
      var div = document.getElementById(nazwa);
      div.style.display = 'none';
    }
  </SCRIPT>
    <TABLE border="0" bgcolor="#F0F0F0">
      <TR>
          <TD style="height: 20px;">
        <div style="position: relative;" onMouseOver="vDymek('dymekA')" onMouseOut="hDymek('dymekA')">MS-G Tekst"<div
            id="
dymekA"
            style="
position: absolute; display: none; border: 1px solid; width: 700px; top: 0; left: 0; background-color: #efefef;">
            MS-G Tekst"
Tłumacz Przysięgły Języka Francuskiego, Czeskiego i Rosyjskiego Małgorzata Sibilska-Górska</div>
        </div>
      </TD>
          <TD>druga kolumna</TD>
          <TD>trzecia kolumna</TD>
        </TR>
      </TABLE>
   </BODY>

</HTML>