1 kwi 2008

Wykonanie SQL z pliku

mysql -u root -p < e:\dane.sql