1 kwi 2008

Wykonanie sql w shellu, wybór bazy

mysql -t baza -u root -p -e "SELECT * from tabela"