12 mar 2014

Wstawianie wielu rekordów w MySQL za pomocą pojedynczego zapytania

Ten post pokazuje, jak  wstawić wiele rekordów w MySQL za pomocą jednego zapytania:

insert into osoba_jezyki (imie, jezyk_id) values ('Janek',13),('Marek',11)

Wstawianie wielu rekordów w MySQL za pomocą pojedynczego zapytania, jest możliwe,  przez oddzielonie przecinkami listę wartości.