28 lip 2008

Aktualizacja rekodów w mysql

UPDATE miejscowosc,
  miejscowosc_2
SET miejscowosc.gmina = miejscowosc_2.gmina,
  miejscowosc.powiat = miejscowosc_2.powiat,
  miejscowosc.wojewodztwo = miejscowosc_2.wojewodztwo
WHERE miejscowosc.miejscowosc = miejscowosc_2.miejscowosc