15 maj 2008

Wyszukwianie obrazków poleceniem find

find /www/new/test -type f -name "*.jpg"

lub różne

find /www/new/test -type f ! -name "*.jpg"