15 lis 2011

Wyszukiwanie w logu, użycie bzip2, grep

Wyszukiwanie w logu, użycie bzip2, grep

bzip2 -d -c access_log-20111113.bz2 | grep "GET /?do=login"
grep "GET /?do=list" access_log

przeglądanie logu na bieżąco

tail -f access_log | grep "list"