28 maj 2008

Wyświetlenie daty przez awk

date | awk '{print $4}'