16 lut 2009

Usuwanie plików wiekszych niż 100MB

Usuwanie plików w katlogu lokalnym

find . -type f -size +100000k -exec rm -f {} \;

Formatowanie

find . -type f -size +5000k -exec ls -lh {} \;
find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'