18 maj 2012

Link symboliczny na katalogu

ln -s /var/strona/www www