11 mar 2014

Wyszukanie markera z atrybutem zawierającym wartość

Wyszukanie markera z atrybutem zawierającym wartość:

$('.description li a[href*=option]').click(function(){
return view_option();
});

Przypisanie do linka zawierającego w adresie wartość 'option' funkcji wywoływanej w zdarzeniu click.