10 kwi 2013

Odoblokowanie pola input, ustawionego na disabled

jQuery('#table input[type=radio]').click(function () {
  jQuery('#table input[type=button]').attr('disabled', 'disabled');
  let id = jQuery(this).attr('id');
  let id_btn = 'b' + id.substring(1, 5);
  jQuery('#' + id_btn).removeAttr('disabled');
});
<div id="table">
  <input id="k1" type="radio"><input id="b1" disabled="disabled">
  <input id="k2" type="radio"><input id="b2" disabled="disabled">
  <input id="k1" type="radio"><input id="b3" disabled="disabled">
</div>