30 mar 2008

Wywołanie funkcji JS z okna parent

<a href="javascript:window.parent.nazwa_funkcji()">wstecz</a>