9 Cze 2008

Wykorzystanie getAttribute do wyświetlenia stylów elementu

var obj_style = $(‚id_elementu’).getAttribute(‚style’);
obiekt_property = „”;

for(i in obj_style)
    obiekt_property += i + ” „+ obj_style[i] + „\n”;

alert(obiekt_property);