9 cze 2008

Wykorzystanie getAttribute do wyświetlenia stylów elementu

var obj_style = $('id_elementu').getAttribute('style');
obiekt_property = "";

for (i in obj_style)
  obiekt_property += i + " " + obj_style[i] + "";
alert(obiekt_property);