5 kwi 2008

Wycięcie z url nazwy obrazka

// index.html ? img = 9220_007.jpg

function f(param) {
  adres = param.href + ""
  ib = adres.length
  ia = ib - 12
  obrazek = adres.substring(ia, ib)
  window.location = "index.html?img=" + obrazek
}