18 cze 2009

Usunięcie znaków nie będących cyframi i kropką

var s = '123ab,123,p';
s = s.replace(new RegExp("[^\\d.]+","g"),"");
s = s.replace(new RegExp(",","g"),".");
alert(s);