10 paź 2017

Template strings w Javascript ES6, ES2015

Ile razy człowiek się męczył aby zwykły formularz ze zmiennymi zapisać w js 😉
Z pokonaniem tego problemu sięgamy po template string. Używamy tego znaku (`) znajduje się on nad tabulatorem z angielskiego backtick, po naszemu odwrócony apostrof a zmienne umieszczamy w takiej formie ${zmienna}
Wszystko razem można zapisać `${zmienna}`

A teraz małe przykłady.

Powiedzmy że mamy sobie obiekt.

var person = {
  name: 'Greg',
  job: 'front-end',
  city: 'Warszawa'
}

A html to:

var html = 
'<div class="person">'+
  '<h1>' + person.name + '</h1>' +
  '<h2>' + person.job + ' ' + person.city + '</h2>' +
'</div>';

A nie prościej tak?:

const html = `
 <div class="person">
  <h1>${person.name}</h1>
  <h2>${person.job} ${person.city}</h2>
 </div>
`;

Oczywiście można te zmienne mnożyć, dodawać odejmować itd. 🙂

const x = 1;
const y = 2;
const result = `${ x + y }`;

console.log(result); // 1 + 2 = 3

Taki zapis jak pokazałem niesamowicie skraca nam pracę i mniej błędów popełniamy, ale jest jeden problem i to poważny a zwie się on IE (Internet Explorer) 🙂
Niestety nasz kod musi być jeszcze przez jakiś czas wstecz kompatybilny ze starymi przeglądarkami, dlatego w swojej pracy używam gulp, webpacka a czasami je również łączę.

Małe wytłumaczenie:
1. Gulp to, oparty o platformę Node.js, system do automatyzacji pracy. Głównym jego zadaniem jest więc zautomatyzowanie wielu czynności, jakie musi wykonać programista podczas swojej pracy. Przykład użycia - zerknij tutaj
2. Webpack to narzędzie, które rozwiązuje problem dzielenia kodu na moduły i pozwala łatwo zarządzać zależnościami występującymi między nimi.

Więcej poszukajcie sobie w google bo naprawdę warto znać te technologie.

Wracając do naszego problemu z IE i nie tylko, ja użyłem biblioteki gulp-bable
Najpierw instalacja z linii komend biblioteki gulp-babel

npm install --save-dev gulp-babel babel-core babel-preset-es2015

Teraz dodajemy do gulpfile.js naszą bibliotekę oraz task

const gulp = require('gulp');
const babel = require('gulp-babel');


gulp.task('js', function () {
  return gulp.src('src/**/*.js')
    .pipe(babel({
      "presets": ["es2015"]
    }))
    .pipe(gulp.dest('dist'));
});

Taki kod w pliku template.js który chcemy zmienić na es2015 umieszczamy w folderze src

const person = {
  name: 'Greg',
  job: 'front-end',
  city: 'Warszawa'
}

const html = `
  <div class="person">
    <h1>${person.name}</h1>
    <h2>${person.job} ${person.city}</h2>
  </div>
`;

console.log(html);

const x = 1;
const y = 2;
const result = `${ x + y }`;

console.log(result);

Po uruchomieniu taska js w folderze dist otrzymujemy js zmieniony na es205, wynik poniżej

'use strict';

var person = {
  name: 'Greg',
  job: 'front-end',
  city: 'Warszawa'
};

var html = '  <div class="person">    <h1>' + person.name + '</h1>    <h2>' + person.job + ' ' + person.city + '</h2>  </div>';

console.log(html);

var x = 1;
var y = 2;
var result = '' + (x + y);

console.log(result);

I ten kod załączamy do naszej strony będzie działać również ze starszymi przeglądarkami.

Oczywiście to tylko pobieżne poruszenie tego tematu, więcej w google 😉