9 kwi 2008

Sprawdzenie czy wybrana opcja w select ma wartość różną od 0

<select name="other_dates" class="t2"
  onChange="javascript:if(this.value!='0')location.href='http://www.moa.waw.pl/wycieczka,{$this->dojazd},'+this.value+'.html';return false;">
  <option value="0">- wybierz -</option>'.$html_other.'
</select>