9 Kwi 2008

Sprawdzenie czy wybrana opcja w select ma wartość różną od 0

<select name=”other_dates” class=”t2″ onChange=”javascript:if(this.value!=’0′)location.href=’http://www.moa.waw.pl/wycieczka,{$this->dojazd},’+this.value+’.html’;return false;”><option value=”0″>- wybierz -</option>’.$html_other.'</select>