8 Lip 2014

Sortowanie polskich znaków w javascript

function MySort(alphabet) {
 return function (a, b) {
  const index_a = alphabet.indexOf(a[0]);
  const index_b = alphabet.indexOf(b[0]);

  if (index_a === index_b) {
   if (a < b) {
    return -1;
   }
   if (a > b) {
    return 1;
   }
   return 0;
  }
  return index_a - index_b;
 };
}

const items = [
 'świat',
 'ł',
 'k',
 'ą',
 '*sdf',
 '!sdf',
 '@asdf',
 '_asd',
 '.sadf',
 '(sadf',
 ')sadf',
 '#sadf',
 '^asdf',
 '&asdf',
 '%asdf',
 '-sadf',
 '=sadf',
 '+sadf',
 '-sdf',
 'sef',
];
const sorter = MySort(
 '*!@_.()#^&%-=+01234567989aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż'
);

console.log(items.sort(sorter));