14 maj 2009

Przygotowanie linka url w JS

var url = ""

for(i=0;i<document.forms[0].elements.length;i++) :
  param[param.length]='szukaj='+encodeURI(document.forms[0].elements[i].value.replace('+', '%2b'));
}

url = 'http://mapy.emiejsca.pl/adamki,mapa.html?'+param.join('&');

alert(url);