25 lut 2008

Odczytanie kodu klawisza ESC

Odczytanie kodu klawisza. Sprawdzenie czy jest to kod klawisza ESC.

function wyjscie() {
  alert()
  nKey = window.event.keyCode
  if (nKey == 27) window.close()
}
var oBody = document.body;

oBody.onkeypress = wyjscie;