25 Lut 2008

Odczytanie kodu klawisza ESC

Odczytanie kodu klawisza. Sprawdzenie czy jest to kod klawisza ESC.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> New Document </TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>

<!–
 function wyjscie()
 {
  alert()
  nKey = window.event.keyCode
  if(nKey==27) window.close()
 }

    var oBody = document.body

    oBody.onkeypress = wyjscie;
//–>

</SCRIPT>
test
</BODY>
</HTML>