3 Maj 2008

Odczyt text pola Select i wstawienie do pola input

Parametry: formaularz, pole select, pole input 

function ustawNazwePozycji(form, fld, name) {

 idx = fld.selectedIndex;
 text = fld.options[idx].text;
 fld_name = form.elements[name];
 fld_name.value = text; 
}