3 maj 2008

Odczyt text pola Select i wstawienie do pola input

Parametry: formaularz, pole select, pole input

function ustawNazwePozycji(form, fld, name) {
  idx = fld.selectedIndex;
  text = fld.options[idx].text;
  fld_name = form.elements[name];
  fld_name.value = text;
}