24 lut 2010

Obliczanie różnicy ilości dni miedzy datami w JS

const D = document.getElementById('data_od_d');
const M = document.getElementById('data_od_m');
const Y = document.getElementById('data_od_y');
const doD = document.getElementById('data_do_d');
const doM = document.getElementById('data_do_m');
const doY = document.getElementById('data_do_y');

// dzień w milisekundach
const dzien_milisekundy = 1000 * 60 * 60 * 24;

const mDate_od = new Date(Y, M, D).getTime();
const mDate_do = new Date(doY, doM, doD).getTime();
const ilosc_dni = (mDate_do - mDate_od) / dzien_milisekundy;

inpD.innerHTML = `Razem: ${ilosc_dni}`;
inpD2.value = ilosc_dni;