21 sty 2010

Obiekt Date

new Date();

getdate()
// Zwraca dzień miesiąca (od 1-31)

getDay()
// Zwraca dzień tygodnia (od 0-6)

getFullYear()
// Zwraca rok (cztery cyfry)

getHours()
// Zwraca godzinę (od 0-23)

getMilliseconds()
// Zwraca milisekundy (od 0-999)

getMinutes()
// Zwraca minut (od 0-59)

getMonth()
// Zwraca miesiąc (od 0-11)

getSeconds()
// Zwraca sekundy (od 0-59)

getTime()
// Zwraca liczbę milisekund od północy 1 stycznia 1970

getTimezoneOffset()
// Zwraca różnicę czasu między GMT i czasem lokalnym, w kilka minut

getUTCDate()
// Zwraca dzień miesiąca, w zależności od czasu uniwersalnego (od 1-31)

getUTCDay()
// Zwraca dzień tygodnia, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-6)

getUTCFullYear()
// Zwraca rok, według czasu uniwersalnego (cztery cyfry)

getUTCHours()
// Zwraca godzinę, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-23)

getUTCMilliseconds()
// Zwraca milisekundy, według czasu uniwersalnego (od 0-999)

getUTCMinutes()
// Zwraca minut, według czasu uniwersalnego (od 0-59)

getUTCMonth()
// Zwraca miesiąc, według czasu uniwersalnego (od 0-11)

getUTCSeconds()
// Zwraca sekundy, według czasu uniwersalnego (od 0-59)

getYear()
getFullYear()

parse()
// Przetwarza ciąg datę i zwraca liczbę milisekund od północy 1 stycznia 1970

setDate()
// Ustawia dzień miesiąca (od 1-31)

setFullYear()
// Ustawia rok (cztery cyfry)

setHours()
// Ustawia godzinę (od 0-23)

setMilliseconds()
// Ustawia milisekundy (od 0-999)

setMinutes()
// Ustawia minut (od 0-59)

setMonth()
// Ustawia miesięcy (od 0-11)

setSeconds()
// Ustawia sekundy (od 0-59)

SetTime()
// Ustawia datę i godzinę poprzez dodanie lub odjęcie określonej liczby milisekund do / od północy 1 stycznia 1970

setUTCDate()
// Ustawia dzień miesiąca, w zależności od czasu uniwersalnego (od 1-31)

setUTCFullYear()
// Ustawia roku, według czasu uniwersalnego (cztery cyfry)

setUTCHours()
// Ustawia godziny, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-23)

setUTCMilliseconds()
// Ustawia milisekundy, według czasu uniwersalnego (od 0-999)

setUTCMinutes()
// Ustawia minuty, według czasu uniwersalnego (od 0-59)

setUTCMonth()
// Ustawia miesięcy, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-11)

setUTCSeconds()
// Ustaw sekund, w zależności od czasu uniwersalnego (od 0-59)

setYear()
setFullYear()

toDateString()
// Konwertuje część dnia obiekt Date w czytelny napis

toGMTString()
toUTCString()

toLocaleDateString()
// Zwraca część dnia obiektu Date jako ciąg znaków, za pomocą konwencji locale

toLocaleTimeString()
// Zwraca część czasu z obiektu Date jako ciąg znaków, za pomocą konwencji locale

toLocaleString()
// Konwertuje obiektu Date na string, wykorzystując konwencje regionalne

toString()
// Konwertuje obiektu Date na string

toTimeString()
// Konwertuje część czasu obiektu Date na string

toUTCString()
// Konwertuje obiektu Date na string, według czasu uniwersalnego

UTC()
// Zwraca liczbę milisekund w ciągu dnia od północy 1 stycznia 1970, według czasu uniwersalnego


valueOf()
// Zwraca pierwotnych wartości obiektu Date

var data = new Date();
var data = new Date(milliseconds);
var data = new Date(dateString);
var data = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds);