16 cze 2017

Listowanie folderu w node

Aby wylistować folder z plikami i zapisać listę plików jako json na potrzeby tej strony - blog.grzgorztomicki.pl należy oczywiście mieć najpierw zainstalowane nodejs

Tworzymy plik powiedzmy list_images.js

Najpierw używamy wbudowanej biblioteki fs - fs

const fs = require("fs");
const nameGallery = "chiny";
const name = "test";

const test = [];
const author = "Grzegorz Tomicki";

let now = new Date();
let date = now.getDate() + "." + (now.getMonth()+1) + "." + now.getFullYear();

let datePublished = new Date().toISOString().slice(0,10);
let dateModified = datePublished;

Czytamy folder z plikami jpg za pomocą fs.readdir

fs.readdir(`./sources/images/${nameGallery}/1200/`, function (err, files) {
if (err)
throw err;
for (let index in files) {

Tutaj używamy czegoś nowego z ES6 a mianowicie "template string". Używamy do tego znaku obok jeden na klawiaturze ` a zmienne podajemy w postaci ${} coś wspaniałego 🙂
Poniżej są dwa przykłady użycia a mianowicie path jak i template - wiele linii jak widać nie trzeba sklejać za pomocą "+" cud malina 🙂

let path = `{"path":"./images/${nameGallery}/","img":"${files[index]}","alt":""}`;
test.push("\r\t\t\t\t" + path);
}

const template = (`
{
 "head": {
  "title": "",
  "description": ""
 },
 "body": {
  "title": "",
  "date": "${date}",
  "text": "",
  "items": [$ {
   test
  }]
 },
 "footer": {
  "js": "../../build/js/boundle.min.js"
 },
 "schema": {
  "datePublished": "${datePublished}",
  "dateModified": "${dateModified}",
  "author": "${author}"
 }
}
`);

Zapisujemy plik za pomocą fs.writeFile

fs.writeFile(`./sources/data/site/${name}.json`, template, function (err) {});
});

Aby oczywiście uruchomić ten plik należy go uruchomić przez komendę w konsoli node list_images.js
Cały proces tworzenia strony można znaleźć pod tym linkiem tutaj