7 Wrz 2015

jQuery UI Autocomplete highlight

Mamy sobie prosty formularz. Do podpowiedzi użyjemy pluginu jquery autocomplite. Chcemy również dodać wyboldowanie podpowiedzi.
Dokładnie uzyskać taki efekt „meble, Waszawa” gdzie highlight jest zmianą koloru na czarny i wyboldowaniem.

<form id="search" action="/" method="GET" role="search">
 <fieldset>
  <input id="query" type="text" name="query" value="" maxlength="255" autocomplete="off"
   placeholder="Produkt, usługa, miasto, ulica">
  <button type="submit" id="button-search"></button>
 </fieldset>
</form>

A teraz trochę js 😉

$("#query").autocomplete({
 'minLength': 2,
 'delay': 0,
 create: function () {
  $(this).data('ui-autocomplete')._renderItem = function (ul, item) {
   var re = new RegExp("^" + this.term, "i");
   var t = item.label.replace(re, "<span class='highlight'>" + this.term + "</span>");

   return $("<li></li>")
    .data("item.autocomplete", item)
    .append(t)
    .appendTo(ul);
  };
 },
 source: function (request, response) {
  //escapeRegex -- /[\-\[\]{}()*+?.,\\\^$|#\s]/g, "\\$&"
  var re = $.ui.autocomplete.escapeRegex(request.term);
  var matcher = new RegExp("^" + re, "i");

  $.getJSON("/autocomplete/?what=" + encodeURIComponent(request.term), function (searchWord) {
   var match = $.grep(searchWord, function (item, index) {
    return matcher.test(item);
   });
   response(match);
  });
 },
 open: function (e, ui) {
  //autocomplete przesuwamy o 1px to góry, aby pozbyć się ramki 
  $(".ui-autocomplete:visible").css({ top: "-=1" });
 }
});

A tak wygląda wynik naszej pracy.

autosuggest