18 lip 2018

Axios oraz php wysłanie formularza.

Za pomocą axios wysyłam formularz.
Najpierw zbieram dane z formularzy, ustawiam content-type i wysyłam postem - axios.post

let data = {
  'imie-i-nazwisko': document.getElementById('name').value,
  'data-wydarzenia': document.getElementById('date').value
};

let config = {
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
  }
}
axios.post('mail.php', data, config)
  .then(response => {
    console.log(response);
  })
  .catch(error => {
    console.log(error);
  });

Następna rzecz okazała się dość problematyczna, a mianowicie sparsowanie jsona do zmiennej w php.
Całe clou to file_get_contents('php://input')

$_POST = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

if($_POST) {
  $imie_i_nazwisko = trim($_POST['imie-i-nazwisko']);
  ...
}